De EFT methode in relatietherapie (Emotionally Focused Therapy)

EFT is integratief en sluit daarom naadloos aan op het geheel van mogelijkheden en middelen waarmee ik als therapeut werk en hoe ik ben opgeleid aan de Nederlandse Academie voor Integratieve Psychotherapie te Amsterdam.

EFT kijkt naar wat zich binnenin mensen afspeelt, zowel als naar wat zich tussen hen afspeelt. De focus ligt vooral op de manier waarop iemand ervaringen verwerkt. In het bijzonder ligt de aandacht op de hechtingsreacties en op de manier waarop partners dit over en weer naar elkaar toe organiseren tot patronen. EFT onderzoekt hoe relatiepatronen enerzijds de innerlijke ervaringen van het zelfgevoel oproepen en anderzijds hoe partners deze gevoelens bij elkaar oproepen en creλren.

Het proces is een reis:

•

Van vervreemding naar emotionele betrokkenheid

•

Van zelfverdediging en zelfbescherming naar openheid en het durven nemen van risico’s

•

Van passieve machteloosheid naar actief vorm geven

•

Van verwijtende beschuldigingen naar besef hoe de een het de ander soms zo moeilijk kan maken om liefdevol te kunnen reageren of zorgzaam te zijn

•

Van een focus op de fouten van de ander naar de ontdekking van de eigen angsten en verlangens

•

Van innerlijke gevoel van isolement en het zich zo alleen voelen in de relatie naar verbondenheid
 

Tijdens de relatietherapie kunnen uiteenlopende zaken  aan bod komen zoals o.a.:

•

Gezin van herkomst , opvoeding en jeugdervaringen

•

Ingrijpende gebeurtenissen

•

Ouderschap

•

Onderlinge communicatie

•

 Emotionele binding

•

Seksualiteit

•

Mentaliteit naar elkaar

•

 Persoonlijke groei  binnen de relatie

•

Agressie of irritatie

•

Verliefd op een ander

•

 Verwerken en aanvaarden van ontrouw

•

Omgaan met bindingsangst/verlatingsangst

•

Overmatige jaloersheid

•

Wat is er van elkaar te leren