Ik ben in juni 2008 afgestudeerd aan de NAVP te Amsterdam (4 jarige post HBO opleiding) als integratief therapeut 
(
www.academie-psychotherapie.nl).

De basis van een integratieve mens-benadering is dat het denken,  het gedrag, de emoties en het lichaam, de sociale en spirituele kanten een nauw met elkaar verbonden geheel vormen. Vanuit dat geheel  en vanuit het respect dat ieder mens uniek is,  kijk ik naar de inbreng
van een probleem .Het maakt niet uit of iemand komt met een coachings/counselings-vraag , een relatievraag of een individuele dieperliggende vraag, er zal altijd gezocht en  gewerkt worden vanuit de kern van het probleem.  Deze zoektocht is als het ware een bewustwordings-proces.  Je wordt je bewust van je eigen innerlijke overtuigingen, gedragspatronen en gevoelens.  Het effect van bewustwording is dat dingen tastbaar worden en  bewerkt kunnen worden op  een wijze die praktisch toepasbaar is in het dagelijks leven.

In mijn persoonlijke leerproces heb ik ervaren dat het mij veel moeite kostte om mijn kwetsbaarheid te laten zien aan anderen en mijn gevoelens te uiten. Ik weet daarom dat veiligheid, oprechte aandacht en echt gehoord en gezien worden een wezenlijk onderdeel  vormt  in de  therapeutische relatie.