De mensvisie achter  de integratieve benadering is dat je als individu een uniek persoon met eigen mogelijkheden en oplossingen voor problemen of klachten bent.  De therapie wordt daardoor afgestemd op wie jij bent als mens en dat staat centraal in het hele proces. Het therapeutisch proces is een bewustwordingsproces van:

Wat jij als probleem ervaart

Hoe is het probleem ontstaan

Welke positieve veranderingen zijn mogelijk

Hoe kun je dat praktisch toepassen in het dagelijks leven in het hier en nu

Het proces is er op gericht om doeleinden  in een aantal kleine stapjes te bereiken. Elk klein succesje is een bouwsteen voor een volgende stap en brengt je dichter bij het bereiken van je doel.